Udaljena podrška

ANY DESK
TEAM VIEWER 32 Bit
TEAM VIEWER 64 Bit


Ažurirano: 26.04.2024.

–ePIA–

Napomena: Ukoliko želite da izvšite preuzimanje sadržaja sa ponuđenog link-a, koristite desni taster miša i izaberite opciju Save As – Sačuvaj kao.

Posredni programi

Ministarstvo unutrašnjih polova

LPA – Lokalna poreska administracija

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja – SecurityTray

    • 32 Bit
    • 64 Bit
    • Uputstvo
    • Izvršiti ovaj link ukoliko je instaliran Security Tray ali ne funkcioniše na Chrome, Firefox – Link

Halcom 

 

 


SOFTVER/OSTALO

Privredna komora Srbije

Poreska Uprava 

Preuzimanje podataka iz lične karte – Čelik

Preuzimanje podataka iz saobraćajne dozvole

Preuzimanje podataka iz zdravstvene knjižice

Preuzimanje  podataka iz Oružnog lista i Dozvole za nošenje oružja

Agencija za privredne registre

KANCELARIJA