Šta je to IT Konsultant ?

IT kosultant je osoba koja ima savete, smernice koje omogućava nabavku, upotrebu i upravljanje IT sredstvima i resursima.

Stoga konsultant nudi organizacije najbolje prakse za korišćenje IT rešenja i usluga za njihove poslovne ciljeve i za rešavanje njihovih problema.

Takođe često pruža organizacione savete, usluge i to:

  • Analiza trenutnih poslovnih potreba klijenata sa fokusom na kontinualno identifikovanje mogućih oblasti poboljšanja;
  • Rad sa klijentima na izradi poslovnih procesa, pisanje dokumenata analize i specifikacija;
  • Planiranje i određivanje okvira, pravljenje nacrta, implementaciju rešenja projektovanih za unapređenje poslovnih procesa klijenta;
  • Organizacija računara i Operativni sistemi;

 

Potrebna Vam je pomoć?

KONTAKT