Kratko uputstvo za neposrednu prijavu na Sistem elektronskih faktura dostupno je za preuzimanje na sledećem linku:

Preuzmi