Zakonom o elektronskom fakturisanju uređeno je izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura. Za početak važno je razlučiti da račun u Word ili PDF formatu koji pošaljete vašem kupcu nije elektronska faktura, u smislu ovog Zakona. Elektronske fakture su računi u mašinski čitljivom obliku (XML formatu).

Elektronsku fakturu u XML formatu, koja nije pogodna za pregled od strane korisnika, može da prati dokument u PDF formatu, koji je pogodan za pregledanje od strane vaših kupaca.

Elektronske fakture dužne su da razmenjuju dve velike grupe kosrisnika – javni subjekti i privatni subjekti.

Izvor: www.experta.rs

Ukoliko ste zainteresovani za naš program – R&A eFaktura, popunite upitnik.


  Uputstvo za neposrednu prijavu na SEF
  E- Faktura MFIN

  Uputstvo za neposrednu prijavu na SEF

  Sistem eFakture od 01.01.2023. godine
  E- Faktura MFIN

  Sistem eFakture od 01.01.2023. godine

  {"slide_show":"4","slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}