Problem


Prilikom deljenja USB štampača kako bi i drugi korisnici u mreži mogli da koriste isti resurs kao i Vi,  često ste prilikom instalacije/deljenja štampača u mreži dobijali povratnu informaciju Windows cannot connect to the printer.

 

Rešenje:


  1. WIN logo + R (Na tastaturi kliknete WIN logo taster i taster R u isto vreme)  – RUN Dialog
  2. Unesite regedit, OK
  3. Pronadjite HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  4. Desni klik izaberite NEW -> DWORD (32-bit) Value, imenujte kao RpcAuthnLevelPrivacyEnabled i dodajte vrednost 0 (Nula).
  5. Restartujte računar

 

Napomena


Uradite ovo za sve računare koji će se povezivati sa deljenim štampačem u mreži.